Co można zrobić z prochami po kremacji?

wróć Co można zrobić z prochami po kremacji?

Wiele osób zastanawia się, co stanie się z ich ciałem po śmieci. Niektórzy nie mają wątpliwości co do tradycyjnego pochówku ciała w trumnie, inni rozważają możliwość kremacji. Ta druga możliwość staje się w naszym kraju coraz popularniejsza.

 

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego w dużych miastach w Polsce spopiela się od 30 do 40 proc. ciał (przy czym wyraźnie widoczne są różnice między Polską wschodnią a zachodnią - pogrzeby kremacyjne są bardziej popularne na zachód od Wisły).

Co zatem można zrobić z prochami ludzkimi? Czy jedynym rozwiązaniem jest ich złożenie na cmentarzu? Na co zezwala polskie prawo?

Polskie prawo zabrania przechowywania urny z prochami w domu na kominku, przechowywania w sejfie, pochowania na prywatnej działce czy rozsypania prochów w dowolnym, ważnym dla zmarłego, miejscu. Są to karalne wykroczenia. Prochy po kremacji muszą być złożone w urnie i pochowane w grobie murowanym lub ziemnym, katakumbach lub przechowywane w kolumbariach, czyli specjalnych niszach w ścianie pamięci. Symboliczna ilość prochów może być umieszczona w niewielkim relikwiarzu.

Stosunek kościoła katolickiego do kremacji

Kościół katolicki uznaje pochówek urnowy, o ile nie został wybrany z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską. I choć jeszcze kilka lat temu księża wymagali, aby w kościele była wystawiona trumna z ciałem, a kremacja odbywała się dopiero po mszy żałobnej, to obecnie coraz rzadziej wierni spotykają się z takim warunkiem. Kościół swoje stanowisko na temat pochówku przedstawił w Instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Ad resurgendum cum Christo (Aby zmartwychwstać z Chrystusem). Czytamy tam, że Kościół nie dostrzega przyczyn doktrynalnych, by zakazać praktyki kremacji wszędzie tam, gdzie ze względów ekonomicznych, społecznych i higienicznych jest ona lepszych wyborem niż pochówek tradycyjny.

Więcej o pochówku urnowym piszemy we wpisie: https://www.cmentarzkrakow.pl/pochowek-urnowy

W naszej ofercie zapewniamy różnorodny asortyment urn kamiennych, ceramicznych, drewnianych, metalowych, ekologicznych oraz relikwiarzy.

 

Warto pamiętać o tym, że wszystkie dyspozycje związane z pochówkiem urnowym można wydać za życia w ramach usługi Planowanie Pogrzebu. Za życia, w ramach procedury licytacji ogłaszanej na stronie internetowej Cmentarza, można również zakupić nisze urnowe w kolumbariach. Piwniczki urnowe można nabyć poza tą procedurą.

 

Więcej przeczytasz we wpisie: https://www.cmentarzkrakow.pl/rezerwacja-nowych-miejsc-pochowkow

Na wszelkie pytania odpowiedzą pracownicy Biura Krematorium oraz Kancelarii Cmentarza pod numerem infolinii: 12 352 44 44