CENNIK OPŁAT

CENNIK OPŁAT

Opłaty za usługi cmentarne
1

Zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat oraz prolongowanie tej opłaty (na 20 lat).

696,00  zł
2

Zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat oraz prolongowanie tej opłaty (na 20 lat).

1646,00 zł
3

Zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego urnowego o wymiarach 0,5 m x 0,5 m oraz prolongowanie tej opłaty (na 20 lat).

650,00 zł

4

Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany urnowy o wymiarach 0,8 m x 0,8 m i prolongowanie użytkowania (na 50 lat).

4000,00 zł
5

Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,45 m x 1,20 m i prolongowanie użytkowania (na 50 lat).

7991,00 zł
6

Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 1,40 m i prolongowanie użytkowania (na 50 lat).

9015,00 zł
7

Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,10 m i prolongowanie użytkowania (na 50 lat).

11484,00 zł
8

Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany urnowy o wymiarach 0,8 m x 0,8 m i prolongowanie użytkowania (na 99 lat).

7000,00 zł
9

Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,45 m x 1,20 m i prolongowanie użytkowania (na 99 lat).

14000,00 zł
10

Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 1,40 m i prolongowanie użytkowania (na 99 lat).

16000,00 zł
11

Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,10 m i prolongowanie użytkowania (na 99 lat).

20000,00 zł
12

Zagwarantowanie użytkowania niszy urnowej i prolongowanie użytkowania (na 30 lat).

3434,00 zł
13

Prolongowanie na 20 lat użytkowania niszy urnowej.

2269,00 zł
14

Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,45 m x 1,20 m.

3025,00 zł
15

Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 1,40 m.

3415,00 zł
16

Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,10 m.

4356,00 zł
17

Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,30 m.

4623,00 zł
18

Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,50 m x 2,00 m.

4067,00 zł
19

Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany urnowy o wymiarach 0,8 m x 0,8 m.

2000,00 zł
20

Zajęcie dodatkowego gruntu przy grobie; za każdy 1 m2 dodatkowo zajętego gruntu przy grobie ziemnym (z wyłączeniem fundamentu o szerokości do 15 cm wystającej poza obrys nagrobka) i murowanym za 1 rok; na okres zagwarantowanej nienaruszalności grobu, bądź na okres zagwarantowanego użytkowania gruntu pod grób murowany.

55,00 zł
21

Czynności kancelaryjne i terenowe związane z nadzorem nad pracami budowlano – montażowymi w części nadziemnej lub podziemnej grobu murowanego oraz grobu murowanego urnowego i/lub pracami grabarskimi przy grobie murowanym, murowanym urnowym, niszy urnowej, grobie ziemnym, ziemnym urnowym oraz w miejscu przeznaczonym na grób ziemny i grób ziemny urnowy do bieżącego pochowania.

300,00 zł
22

Czynności kancelaryjne i terenowe związane z pracami grabarskimi we wnętrzu grobu murowanego, polegającymi na uporządkowaniu wnętrza takiego grobu.

247,00 zł
23

Czynności kancelaryjne i terenowe związane z nadzorem nad postawieniem, wymianą lub remontem nagrobka na grobie ziemnym, grobie ziemnym urnowym lub w którym pochowano osobę do lat 6.

247,00 zł
24

Udostępnienie terenu cmentarza na wjazd karawanem do pogrzebu.

91,00 zł
25

Udostępnienie kaplicy lub sali pożegnań - za każde 1/2 godziny, za każdy obiekt oddzielnie.

132,00 zł
26

Udostępnienie chłodni za każdą rozpoczętą dobę, liczoną od godziny przyjęcia zwłok.

70,00 zł
27

Udostępnienie katakumby za każdy rozpoczęty tydzień.

128,00 zł
28

Ujawnienie w ewidencji Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie: 1)przysługującego prawa do grobu /niszy, 2)zmiany w zakresie podmiotów uprawnionych do grobu /niszy urnowej, 3)zmiany treści przysługujących praw względem grobu/niszy urnowej, 4)potwierdzenie zastrzeżeń /dyspozycji na wypadek śmierci/ względem grobu/niszy urnowej za każdą czynność oddzielnie.

37,00 zł
29

Wykonanie badań terenowych dotyczących możliwości budowy grobu murowanego w miejscu istniejącego grobu ziemnego. Wytyczenie, odbiór części podziemnej oraz odbiór części nadziemnej grobu murowanego, za każdą czynność oddzielnie.

126,00 zł
30

Wyszukiwanie w księgach i aktach cmentarnych informacji o zmarłych za każde rozpoczęte pół godziny kwerendy prowadzonej przez archiwum.

28,00 zł
31

Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej.

265,00 zł
32

Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku.

62,00 zł
33

Zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie.

91,00 zł
Opłaty za usługi grabarskie
1 Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego. 498,00 zł
2 Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego. 813,00 zł
3 Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego. 1026,00 zł

4

Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny.

253,00 zł
5 Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat. 369,00 zł
6 Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej, wnęce urnowej w grobie ziemnym, w grobie ziemnym urnowym lub w grobie murowanym urnowym. 227,00 zł
7

Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników.

269,00 zł
8

Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego.

240,00 zł
9

Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową.

198,00 zł
10

Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą.

361,00 zł
11

Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego urnowego.

127,00 zł
12

Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat lub na grobie ziemnym urnowym.

225,00 zł
13

Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat.

343,00 zł
14

Rozebranie mogiły żużlowej.

321,00 zł
15

Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat lub urnę z prochami.

139,00 zł
16

Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat.

313,00 zł
17

Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej za każdą czynność oddzielnie.

35,00 zł
18

Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy danej lokalizacji grobu.

95,00 zł

 

Opłaty za usługi ekshumacyjne
1 Ekshumowanie z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby do 6 lat 1711,00 zł
2 Ekshumowanie z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją. 2732,00 zł
3 Ekshumowanie z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją. 2522,00 zł

4

Ekshumowanie z grobu ziemnego pogłębionego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją.

3313,00 zł
5 Ekshumowanie z grobu ziemnego pogłębionego trumny osoby powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją. 3218,00 zł
6

Przełożenie zwłok lub szczątków osoby pochowanej do 10 lat przed ekshumacją do innej trumny (bez kosztu trumny).

630,00 zł
7

Przełożenie zwłok lub szczątków osoby pochowanej po 10 latach przed ekshumacją do innej trumny (bez kosztu trumny).

451,00 zł
8

Umieszczenie ekshumowanych zwłok lub szczątków w grobie ziemnym lub murowanym.

254,00 zł
9

Wydobycie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat z grobu murowanego lub urny z grobu ziemnego lub murowanego.

268,00 zł
10

Wydobycie z grobu murowanego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat.

370,00 zł
11

Wydobycie trumny z grobowca i jej ponowne pochowanie lub prace grabarskie wewnątrz grobu murowanego polegające na uporządkowaniu jednego miejsca w grobie murowanym, za każdą czynność oddzielnie.

394,00 zł
12

Ekshumowanie z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją, celem pogłębienia grobu.

3071,00 zł
13

Ekshumowanie z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją, celem pogłębienia grobu.

2859,00 zł
14

Ekshumowanie szczątków umieszczonych na dnie piwnicy w grobie murowanym.

1671,00 zł
Opłaty za usługi dodatkowe do pogrzebu
1
Uprzątnięcie i utylizacja kwiatów po pogrzebie z grobu lub niszy urnowej
100,00 zł
2
Grobowiec prefabrykowany podwójny z komorą sanitarną
8100,00 zł
3
Piwniczka prefabrykowana urnowa do 8 urn
2430,00 zł

4

Tablica granitowa epitafijna Kuru Grey na niszę urnową
1600,00 zł
5
Wazon ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej na tablicę epitafijną
166,00 zł
6
Lampion ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej na tablicę epitafijną
340,00 zł
7
Krzyż ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej na tablicę epitafijną
110,00 zł
8
Ramka na zdjęcie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na tablicę epitafijną
170,00 zł
9
Litera, cyfra i znak ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej 35 mm
25,00 zł / szt.
10
Litera, cyfra i znak ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej 20-25 mm
23,00 zł / szt.
11
Obrzeże drewniane na grób urnowy z montażem
453,60 zł
12
Obrzeże drewniane na grób pojedynczy z montażem
658,80 zł
13
Wypełnienie grysem obrzeża drewnianego urnowego
54,00 zł
14
Wypełnienie grysem obrzeża drewnianego pojedynczego
108,00 zł
15
Wysypanie grysu wokół obrzeża drewnianego urnowego z agrotkaniną i ecobordem
162,00 zł
16
Wysypanie grysu wokół obrzeża drewnianego pojedynczego z agrotkaniną i ecobordem
324,00 zł
17
Krzyż drewniany z montażem
120,00 zł
18
Palik drewniany z montażem
75,00 zł
Opłaty za usługi dodatkowe nie związane z pogrzebem
1
Grobowiec prefabrykowany podwójny z komorą sanitarną
9225,00 zł
2
Piwniczka prefabrykowana urnowa do 8 urn
2767,50 zł

3

Tablica granitowa epitafijna Kuru Grey na niszę urnową
1840,00 zł
4
Wazon ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej na tablicę epitafijną
190,90 zł
5
Lampion ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej na tablicę epitafijną
391,00 zł
6
Krzyż ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej na tablicę epitafijną
126,50 zł
7
Ramka na zdjęcie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na tablicę epitafijną
195,50 zł
8
Litera, cyfra i znak ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej 35 mm
28,75 zł / szt.
9
Litera, cyfra i znak ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej 20-25 mm
26,45 zł / szt.
10
Obrzeże drewniane na grób urnowy z montażem
516,60 zł
11
Obrzeże drewniane na grób pojedynczy z montażem
750,30 zł
12
Wypełnienie grysem obrzeża drewnianego urnowego
61,50 zł
13
Wypełnienie grysem obrzeża drewnianego pojedynczego
123,00 zł
14
Wysypanie grysu wokół obrzeża drewnianego urnowego z agrotkaniną i ecobordem
184,50 zł
15
Wysypanie grysu wokół obrzeża drewnianego pojedynczego z agrotkaniną i ecobordem
369,00 zł
14
Krzyż drewniany z montażem
136,67 zł
15
Palik drewniany z montażem
85,41 zł

 

Opłaty za opiekę nad grobami - usługa podstawowa
1
Opieka nad grobem urnowym lub niszą urnową do 1 m2 (usługa jednorazowa)
45,00 zł
2
Opieka nad grobem urnowym lub niszą urnową do 1 m2 (usługa 2 x w ciągu 12 m-cy)
81,00 zł

3

Opieka nad grobem urnowym lub niszą urnową do 1 m2 (usługa 12 x w ciągu 12 m-cy)
481,00 zł
4
Opieka nad grobem pojedynczym do 2 m2 (usługa jednorazowa)
55,00 zł
5
Opieka nad grobem pojedynczym do 2 m2 (usługa 2 x w ciągu 12 m-cy)
98,00 zł
6
Opieka nad grobem pojedynczym do 2 m2 (usługa 12 x w ciągu 12 m-cy)
588,00 zł
7
Opieka nad grobem podwójnym do 4 m2 (usługa jednorazowa)
70,00 zł
8
Opieka nad grobem podwójnym do 4 m2 (usługa 2 x w ciągu 12 m-cy)
125,00 zł 
9
Opieka nad grobem podwójnym do 4 m2 (usługa 12 x w ciągu 12 m-cy)
748,00 zł

 

Opłaty za opiekę nad grobami - usługa standardowa
1
Opieka nad grobem urnowym lub niszą urnową do 1 m2 (usługa jednorazowa)
59,00 zł
2
Opieka nad grobem urnowym lub niszą urnową do 1 m2 (usługa 2 x w ciągu 12 m-cy)
106,00 zł

3

Opieka nad grobem urnowym lub niszą urnową do 1 m2 (usługa 12 x w ciągu 12 m-cy)
631,00 zł
4
Opieka nad grobem pojedynczym do 2 m2 (usługa jednorazowa)
70,00 zł
5
Opieka nad grobem pojedynczym do 2 m2 (usługa 2 x w ciągu 12 m-cy)
125,00 zł
6
Opieka nad grobem pojedynczym do 2 m2 (usługa 12 x w ciągu 12 m-cy)
748,00 zł
7
Opieka nad grobem podwójnym do 4 m2 (usługa jednorazowa)
90,00 zł
8
Opieka nad grobem podwójnym do 4 m2 (usługa 2 x w ciągu 12 m-cy)
161,00 zł 
9
Opieka nad grobem podwójnym do 4 m2 (usługa 12 x w ciągu 12 m-cy)
962,00 zł

 

Opłaty za opiekę nad grobami - usługa kompleksowa
1
Opieka nad grobem urnowym lub niszą urnową do 1 m2 (usługa jednorazowa)
78,00 zł
2
Opieka nad grobem urnowym lub niszą urnową do 1 m2 (usługa 2 x w ciągu 12 m-cy)
139,00 zł

3

Opieka nad grobem urnowym lub niszą urnową do 1 m2 (usługa 12 x w ciągu 12 m-cy)
834,00 zł
4
Opieka nad grobem pojedynczym do 2 m2 (usługa jednorazowa)
102,00 zł
5
Opieka nad grobem pojedynczym do 2 m2 (usługa 2 x w ciągu 12 m-cy)
182,00 zł
6
Opieka nad grobem pojedynczym do 2 m2 (usługa 12 x w ciągu 12 m-cy)
1090,00 zł
7
Opieka nad grobem podwójnym do 4 m2 (usługa jednorazowa)
135,00 zł
8
Opieka nad grobem podwójnym do 4 m2 (usługa 2 x w ciągu 12 m-cy)
241,00 zł 
9
Opieka nad grobem podwójnym do 4 m2 (usługa 12 x w ciągu 12 m-cy)
1442,00 zł