POCHÓWEK URNOWY

wróć POCHÓWEK URNOWY

Ten rodzaj pożegnania wybierany jest niezależnie od wiary, pochodzenia czy poglądów. Dopuszcza go także Kościół Katolicki. Polega na przeprowadzeniu spopielenia w procesie kremacji, a następnie złożeniu urny zawierającej prochy Zmarłego do grobu ziemnego lub murowanego, bądź do niszy kolumbaryjnej. Ceremonii pogrzebowej prowadzonej przez Księdza lub Mistrza Ceremonii może towarzyszyć oprawa muzyczna.


Możliwe jest, by rodziny mogły pożegnać się ze zmarłym przed kremacją. Uroczystość pożegnania może odbyć się z udziałem Księdza lub Mistrza Ceremonii, przy oprawie muzycznej i florystycznej wybranej przez Rodzinę. Ponadto Krematorium w Podgórkach Tynieckich, jako jedyne w Polsce, dysponuje kaplicą wyposażoną w przeszkloną panoramę, Rodzina może więc czuwać zarówno w momencie wprowadzania trumny do pieca kremacyjnego, jak i całego procesu spopielenia, który trwa około 90 minut. Prochy składane są w urnie - obecnie na rynku dostępny jest obszerny wybór urn biodegradowalnych, ekologicznych, drewnianych, metalowych, kamiennych i ceramicznych. Zachęcamy, by przy wyborze kierować się upodobaniami i życzeniami Zmarłego.


Warto wiedzieć o tym, że w myśl obowiązujących przepisów rodzina ma prawo osobiście odebrać urnę z prochami bezpośrednio z krematorium lub zakładu pogrzebowego, przetransportować ją do domu i przechować prochy do chwili pogrzebu. Pod warunkiem, że w dniu pogrzebu bliscy przewiozą urnę do kościoła lub bezpośrednio na cmentarz. Ceremonia pogrzebowa odbywa się zwykle w terminie późniejszym niż kremacja.