Trwają prace nad nowelizacją ustawy pogrzebowej

wróć Trwają prace nad nowelizacją ustawy pogrzebowej

Zmiany w ustawie pogrzebowej

Wiele wskazuje na to, że w połowie 2022 roku zmieni się prawo pogrzebowe regulujące m.in. kwestie chowania zmarłych oraz związane z funkcjonowaniem cmentarzy.

 

Cmentarz Komunalny w Podgórkach Tynieckich przekazał swoje uwagi do projektu ustawy i czekamy na ich uwzględnienie.

Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy oraz śledzeniem postępu prac legislacyjnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12351755/katalog/12819372#12819372