Stanowisko kościoła katolickiego wobec kremacji

wróć Stanowisko kościoła katolickiego wobec kremacji

Kościół katolicki preferuje pochówek ciała jako wyraz większego szacunku, ale kremacja nie jest zakazana, jeśli nie została wybrana z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską.

Podejście kościoła katolickiego do kremacji

Kościół katolicki zezwala na kremację ciał od roku 1963, a od 1997 roku zezwala na odprawienie liturgii pogrzebowej w obecności skremowanych szczątków. Zmiany w stosunku do tradycyjnej formy grzebania zmarłych zostały wprowadzone w aktualnie obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Kanon 1176 oznajmia prawo wszystkich wiernych do ceremonii pogrzebowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, kiedy to należy odmówić pogrzebu. Jednocześnie Kościół zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych, nie zabraniając jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

 

Sposób sprawowania pogrzebu regulują normy liturgiczne. 7 lipca 2010 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła dla Polski obrzędy pogrzebu związane z kremacją. Stanowią one, że obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącznie powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie. Obrzędy pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem należy celebrować w kościele lub kaplicy cmentarnej, bądź w pomieszczeniu krematorium według form podanych w księdze liturgicznej zawierającej Obrzędy pogrzebu. Jeśli jednak przemawiają za tym szczególne racje duszpasterskie lub powody natury praktycznej, obrzędy pogrzebowe można sprawować nad samą urną. Może to mieć na przykład miejsce wtedy, gdy śmierć nastąpiła daleko od miejsca zamieszkania i kremacja ułatwia sprowadzenie doczesnych szczątków osoby zmarłej, a także kiedy uczestnicy pogrzebu przybywają z daleka i trudno im być na dwóch częściach pogrzebu, czyli na Mszy Świętej połączonej z ostatnim pożegnaniem ciała zmarłego i, po pewnym czasie, na obrzędzie złożenia urny w grobie lub kolumbarium. Podczas obrzędu liturgicznego pogrzebu, po kremacji, urnę stawia się przed prezbiterium na stoliku nakrytym fioletowym kirem obok zapalonego paschału.


Jeśli kremacja ma miejsce w innym terminie niż Msza Święta pogrzebowa i obrzęd ostatniego pożegnania, modlitwom towarzyszącym złożeniu urny w grobie może przewodniczyć kapłan lub diakon albo osoba specjalnie delegowana do tej funkcji. Obrzęd sprawowany jest z udziałem najbliższej rodziny, bez zewnętrznej okazałości.

Urna z prochami, a względy religijne

Kościół stanowczo sprzeciwia się praktyce rozrzucania prochów ludzkich w tzw. miejscach pamięci, na morzu, w górach lub w innych miejscach. Zarówno ciało, jak i prochy człowieka zawsze należy składać do grobu, w specjalnym kolumbarium lub w kaplicy na cmentarzu. Każde takie miejsce pochówku wyraża wiarę chrześcijanina w ostateczne zmartwychwstanie.

Pogrzeby tradycyjne i kremacyjne

Krematorium KLEPSYDRA oraz Cmentarz Komunalny w Podgórkach Tynieckich w Krakowie realizują ceremonie pogrzebowe zarówno tradycyjne, jak i kremacyjne. Dokładamy wszelkich starań, aby ceremonia odbyła się zgodnie z osobistymi życzeniami rodziny oraz osoby zmarłej. Uroczystości pogrzebowej może przewodniczyć ksiądz lub mistrz ceremonii. Zapewniamy oprawę florystyczną, muzyczną oraz audiowizualną, a także transmisję online za pomocą elektronicznego powiadomienia eKlepsydra.