Rodzaje pochówków

wróć Rodzaje pochówków

Pochówek urnowy

W Polsce chowa się zmarłych w obrębie cmentarzy, a więc na terenie przeznaczonym wyłącznie do tego celu. Warto wiedzieć, że w miejscowościach, gdzie nie ma cmentarzy komunalnych, zarząd cmentarza wyznaniowego nie może odmówić pochowania zmarłych innego wyznania oraz ludzi niewierzących.


Nie może także odmówić pochowania zwłok osób, które posiadają nabyte prawo do określonego miejsca na tym cmentarzu oraz gdy prawo takie ma osoba bliska, tj. małżonek, wstępny czy zstępni. 

Prawo dotyczące pochówku

Zwłoki takich osób powinny być przez zarząd cmentarza traktowane na równi ze zwłokami osób należących do wyznania, do którego należy cmentarz. Odnosi się to również do sposobu wyznaczania miejsca pochówku, zgody na właściwy ceremoniał pogrzebowy i postawienie stosownego nagrobka. 

Trumny lub urny mogą być pogrzebane w grobie ziemnym, czyli w wykopanym w ziemi dole, który powinien być potem zasypany. Może to być również grób murowany, czyli dół, którego boki są murowane tak wysoko, jak sięgają złożone w grobie trumny lub urny. Z kolei grób rodzinny przeznaczony jest dla dwóch lub więcej trumien albo urn. Trzeba tu również wspomnieć o katakumbach, czyli o pomieszczeniu z niszami w ścianach, przeznaczonych dla wielu zmarłych. Natomiast kolumbaria są budowlami zaprojektowanymi tak, żeby w jak największej liczbie nisz złożyć urny z prochami. 

Jeżeli ktoś umrze na okręcie, który jest akurat na pełnym morzu, wtedy zgodnie z morskimi zwyczajami ciało powinno być zatopione. Jeżeli okręt w ciągu 24 godzin może przybić do portu, wtedy ciało zmarłego należy przewieźć na ląd i pochować na miejscowym cmentarzu.

Zabronione jest chowanie zmarłych poza terenem cmentarza, rozsypywanie prochów w dowolnym miejscu i przechowywanie urn w domu na kominku. Nowe prawo pogrzebowe wprowadzi prawdopodobnie sporo zmian w tym zakresie, ale na to musimy jeszcze zaczekać.