Poznaj zasady obowiązujące na terenie naszego cmentarza

wróć Poznaj zasady obowiązujące na terenie naszego cmentarza

Na terenie Cmentarza Komunalnego Podgórki Tynieckie w Krakowie obowiązują reguły ustalone przez zarząd cmentarza. Na terenie nekropolii zabronione jest:

  • zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca,
  • przebywanie osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • palenie wyrobów tytoniowych i używanie papierosów elektronicznych,
  • jazda na rowerach, hulajnogach oraz innych urządzeniach transportu osobistego,
  • prowadzenie akwizycji, rozdawania i dystrybucji materiałów reklamowych i informacyjnych,
  • zanieczyszczanie lub zaśmiecanie oraz wysypywanie odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
  • sadzenie oraz usuwanie drzew lub krzewów,
  • wyprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidomej i psa asystującego osobie niepełnosprawnej,
  • żebranie,
  • przebywanie poza granicami otwarcia cmentarza, które w okresie od kwietnia do września są następujące 7:00 - 20:00 a w okresie od października do marca: 7:00 - 18:00