POCHÓWKI SOCJALNE

wróć POCHÓWKI SOCJALNE

Pochówki osób samotnych, bezdomnych, tych, które odchodzą w ośrodkach pomocy społecznej, a także osób bezimiennych o nieustalonej tożsamości bądź skonfliktowanych z rodziną realizowane są na koszt gminy przez ośrodki pomocy społecznej lub jednostki organizacyjne ostatniego miejsca pobytu zmarłego. Jednostki samorządowe działają także w zastępstwie rodzin, które zrzekają się prawa do pochowania zmarłego na przykład ze względu na kwestie finansowe.


Zagadnienie pochówków komunalnych regulują: ustawa o pomocy społecznej, która co do szczegółów odsyła do uchwał rad gmin, oraz ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.


Gminą właściwą do sprawienia pochówku jest gmina miejsca zgonu. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub jego wolą. W przypadku osób wyznania katolickiego ceremonia pogrzebowa obejmuje mszę w kaplicy cmentarnej (jeżeli w ceremonii uczestniczy rodzina lub znajomi zmarłego) oraz odprowadzenie do grobu. Ceremonia pogrzebowa osób innych wyznań jest organizowana w kaplicy ekumenicznej lub od bramy cmentarza. W przypadku osób, które zadeklarowały przed śmiercią, że są niewierzące, ceremonię pogrzebową prowadzi pracownik Urzędu Miasta Krakowa.


W ramach sprawienia pogrzebu Gmina Miejska Kraków zapewnia:

 • transport ciała z miejsca zgonu do miejsca ich przechowywania;
 • przechowywanie zwłok w chłodni do dnia pogrzebu;
 • załatwianie formalności związanych ze zorganizowaniem pogrzebu, w szczególności:

a) rejestrację zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego,

b) ustalenie wyznania zmarłego oraz obrządku, w jakim należy dokonać pochówku,

c) ustalenie z zarządcą cmentarza terminu oraz miejsce pochówku;

 • trumnę z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym;
 • ubranie ciała;
 • umieszczenie ciała w trumnie oraz transport trumny ze zwłokami zmarłego z miejsca przechowywania na cmentarz;
 • transport trumny ze zwłokami zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą żałobników do miejsca pochówku wyznaczonego przez zarządcę cmentarza;
 • krzyż, tabliczkę z danymi zmarłego, klepsydry;
 • w przypadku dochowań do istniejących grobów rozbiórkę istniejącego nagrobka oraz prowizoryczne złożenie po zakończeniu pogrzebu;
 • w przypadku grobowca otwarcie oraz zamknięcia grobowca;
 • prowadzenie ewidencji grobów osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Cmentarza w godzinach 7:30 – 16:00 (poniedziałek – piątek).