Pochówek w kolumbarium

wróć Pochówek w kolumbarium

Kolumbarium na urny - Krematorium Klepsydra Kraków

Złożenie urny w kolumbarium to jedna z form pochówku urnowego. Cmentarz Komunalny w Podgórkach Tynieckich w Krakowie dysponuje obecnie kolumbariami z 510 niszami urnowymi. W każdej niszy mogą zostać złożone dwie urny. Finalnie na terenie nekropolii, po zakończeniu inwestycji po roku 2024 dostępne będą 2022 kolumbaryjne nisze urnowe.


Najbardziej reprezentacyjne (centralne) kolumbarium A mieści 222 nisze. Swoje miejsce spoczynku znajdą tu wybitne osobistości ze świata kultury i nauki, a także osoby zasłużone dla Miasta Krakowa i regionu. Pozostałe kolumbaria B, C, D, E zlokalizowane są wzdłuż linii ogrodzenia po prawej stronie granicy nekropolii.

Estetyczna harmonia

Wszystkie kolumbaria Cmentarza Komunalnego w Podgórkach Tynieckich charakteryzują się ujednoliconą estetyką - dla wszystkich nisz urnowych obowiązuje jednolita forma i typografia tablic epitafijnych wykonanych z granitu Kuru Grey. Do tablic mogą być przymocowane również takie akcesoria jak: lampion, wazon czy ramka na zdjęcie. Wszystkie te elementy, podobnie jak napisy, są wykonane w kolorze srebrnym ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Na tablicy epitafijnej zamieszczane są takie informacje jak: imię i nazwisko osoby zmarłej, data urodzenia oraz data śmierci, symbol religijny lub napis „śp.”, tytuł naukowy, honorowy bądź stopień resortowy. Jakiekolwiek inne elementy nie mogą być montowane.

 

Ujednolicenie estetyki tablic wpływa na ogólne wrażenie harmonii panującej na cmentarzu. Jest też dużym ułatwieniem dla rodzin - wybór napisu czy dodatkowych akcesoriów następuje z ograniczonej liczby wzorów, z określonego przedziału cenowego. Pracownicy Kancelarii Cmentarza służą pomocą w wyborze poszczególnych elementów oraz dopełnieniu wszelkich formalności. Na terenie nekropolii można również zakupić znicze oraz sztuczne kwiaty dopasowane rozmiarem do wazonów montowanych na tablicach epitafijnych.

Jak wygląda ceremonia pogrzebowa w kolumbarium?

Ceremonia pogrzebowa w kolumbarium co do zasady przebiega podobnie jak ceremonia złożenia ciała do grobu. Na Cmentarzu Komunalnym w Podgórkach Tynieckich pochówek w kolumbarium może być zrealizowany kompleksowo - dysponujemy chłodnią, w której Zmarły oczekuje na spopielenie, kaplicą oraz salą pożegnań, w której następuje ostatnie pożegnanie, nowoczesnym krematorium oraz licznymi niszami kolumbaryjnymi. Złożenie urny w niszy kolumbaryjnej może nastąpić podczas ceremonii prowadzonej przez Księdza lub świeckiego Mistrza Ceremonii przy oprawie muzycznej wybranej przez Rodzinę. Ceremonię kończy zamknięcie niszy urnowej. Kolejnym etapem, który następuje zwykle co najmniej kilka dni lub tygodni po ceremonii, jest wybranie i zlecenie umieszczenia napisów oraz akcesoriów na tablicy epitafijnej.

Czy można „za życia” zarezerwować niszę urnową w kolumbarium?

Tak. Osoby zainteresowane nabyciem niszy urnowej w kolumbarium jeszcze za życia, mogą przystąpić do procedury licytacji, która ogłaszana jest na naszej stronie internetowej.

Decydując się na zakup miejsca w kolumbarium, należy pamiętać, że cena zakupu obejmuje opłacenie niszy wraz z zamykającą ją tablicą epitafijną na okres 30 lat. Usługi montażu płyty oraz wykonania napisów i przymocowania akcesoriów są usługami płatnymi dodatkowo, podobnie jak usługi związane z ceremonią pogrzebową.

 

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią Cmentarza w godzinach 7:30 – 16:00 (poniedziałek – piątek).