NOWE MIEJSCA POCHÓWKÓW

wróć NOWE MIEJSCA POCHÓWKÓW

Nowe miejsca oraz rodzaje pochówków to wyróżnik Cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie.


Obecnie ilość dostępnych miejsc spoczynku wynosi 2097, a ostatecznie, po otwarciu pozostałej części cmentarza, będzie on liczył około 15 tysięcy miejsc. Finalnie na terenie nekropolii dostępne będą 2022 nisze urnowe w kolumbariach, 1040 grobów urnowych (urny będą składane bezpośrednio do ziemi), 630 grobów ziemnych, 356 grobów murowanych oraz 71 grobów dziecięcych.


Nekropolia podzielona jest na sektory według rodzaju pochówku. Cmentarz dysponuje urnowymi grobami ziemnymi i murowanymi, niszami kolumbaryjnymi oraz kwaterami tradycyjnych grobów ziemnych i murowanych.

 

Obecnie dostępne są:

  • kwatera 1A - groby urnowe ziemne o wymiarach 0.5 x 0.5 m oraz z piwniczkami o wymiarach 0.8 x 0.8 m
  • kwatera 1B - groby urnowe ziemne
  • kwatera 2 - groby ziemne o wymiarach 1.0 x 2.0 m (w tym również groby socjalne)
  • kwatera 3 - groby murowane o wymiarach 1.2 x 2.4 m oraz groby dla dzieci o wymiarach 1.2 x 0.6 m
  • kwatera 4 – groby murowane o wymiarach 1.2 x 2.4 m

 

Nisze urnowe w kolumbariach mogą być zakupione jeszcze za życia w ramach procedury licytacji ogłaszanej na stronie internetowej Cmentarza. Piwniczki urnowe oraz tradycyjne groby murowane mogą być nabywane za życia poza procedurą licytacji. Tradycyjne groby ziemne i urnowe są przydzielane według określonej kolejności do pogrzebów przez pracowników cmentarza.


Wybierając miejsce spoczynku, warto pamiętać, że na terenie Cmentarza w Podgórkach Tynieckich obowiązuje określony ład estetyczny (ujednolicona forma i typografia tablic epitafijnych) w szczególności dla nisz urnowych w kolumbariach oraz nagrobków urnowych (kwatera 1A i 1B).


Wierzymy, że jednolite zasady estetyczne ułatwiają Rodzinom podejmowanie decyzji oraz przyczyniają się do godnego upamiętnienia miejsca spoczynku w krótkim czasie po pogrzebie.


Na wszelkie pytania odpowiedzą pracownicy Kancelarii Cmentarza. Biuro otwarte jest w godzinach 7:30 – 16:00 (poniedziałek – piątek)