Nasze usługi posiadają certyfikat ISO 14001:2015

wróć Nasze usługi posiadają certyfikat ISO 14001:2015

Usługi świadczone z troską o środowisko

Certyfikat ISO 14001:2015 - środowisko - Klepsydra Kraków

Cmentarz Komunalny w Podgórkach Tynieckich funkcjonuje według zasad zrównoważonego rozwoju, w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

 

Naszą postawę możemy potwierdzić stosownym certyfikatem! Na Cmentarzu Komunalnym w Podgórkach Tynieckich zlokalizowanym przy ul. Wielogórskiej 16 w Krakowie wdrożyliśmy po raz kolejny system zarządzania środowiskowego ISO 14001-2015.

Czym jest norma ISO 14001?

Norma ISO 14001 jest najbardziej znanym i najczęściej stosowanym na świecie zbiorem najlepszych praktyk dotyczących systemów zarządzania środowiskiem. Wymaga, by organizacja, której jest przyznawany certyfikat wdrożyła wysokie standardy środowiskowe i nieustająco doskonaliła się w ulepszaniu parametrów swojej działalności oddziałujących na środowisko.

Dzięki wdrożeniu ISO 14001 nasi partnerzy oraz Rodziny mogą mieć pewność, że:

  • nasze usługi pogrzebowe i cmentarne są zgodne z przepisami ochrony środowiska,
  • jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska poprzez postawę ekologiczną (zidentyfikowaliśmy wszystkie aspekty oddziaływania na środowisko, które dotyczą naszej działalności i dokładamy wszelkich starań, by oddziaływanie to było możliwie najmniej uciążliwe),
  • systematycznie zmniejszamy wpływ naszych usług na środowisko naturalne.