Mieczysław Gil

wróć Mieczysław Gil

Był jednym z przywódców „Solidarności” w Nowej Hucie. Prześladowany i więziony w okresie PRL, współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Mszy św. za Ojczyznę, redaktor (w latach 70. redagował m.in. gazetę zakładową „Głos Nowej Huty”, w 1989 roku był częścią zespołu redakcyjnego „Czasu Solidarności”, a w 1990 r. założył krakowski dziennik „Czas Krakowski”, w 1993 r. został redaktorem naczelnym „Nowej Gazety”), społecznik. Działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, organizował Msze św. za Ojczyznę. Był jednym z inicjatorów założenia i powstania Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Krakowie. Należał do Klubu Inteligencji Katolickiej, od 1984 r. działał w Małopolskim Komitecie Walki o Praworządność. Brał udział w pracach przygotowawczych i w głównych obradach Okrągłego Stołu. W III RP był posłem i senatorem. Był członkiem i przewodniczącym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Działał w Partii Chrześcijańskich Demokratów od 1996 r., od 1999 r. w Porozumieniu Polskich Chrześcijańskich Demokratów, gdzie był szefem struktur małopolskich. W 2005 r. został doradcą prezesa w Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie, a w 2007 członkiem rady Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not).

 

W 1980 został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 1990 zarządzeniem prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent RP Andrzej Duda wyróżnił go w 2017 Krzyżem Wolności i Solidarności, a w 2022 nadał mu pośmiertnie Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.

 

Krematorium KLEPSYDRA w Krakowie zrealizowało ostatnie pożegnanie oraz kremację w dniu 05.10.2022 r.
Urna z prochami spoczęła na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w Alei Zasłużonych.

 

Źródło zdjęcia: https://culture.pl