LAURIDS HÖLSCHER 

wróć LAURIDS HÖLSCHER 

Prawnik i dyplomata. Kierował konsulatem w Krakowie w latach 1991-1999. W latach 80. XX w., był radcą kulturalnym Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Został zapamiętany jako osoba, która swoimi działaniami położyła kamień węgielny pod niemiecko-polskie pojednanie. Po przejściu na emeryturę zaangażował się wraz z małżonką w działalność społeczną, na rzecz ludzi potrzebujących, pomoc socjalno-medyczną, otaczanie opieką byłych więźniów obozu w Auschwitz.

W 2018 roku dr Hölscher został odznaczony za zasługi na rzecz stosunków niemiecko-polskich i Województwa Małopolskiego medalem Polonia Minor. Z kolei w 2019 r. Centralna Rada Sinti i Romów w Niemczech uhonorowała go za wyjątkowe osobiste zaangażowanie na rzecz ocalonych z Holokaustu.

 

KLEPSYDRA zrealizowała ostatnie pożegnanie dla najbliższej rodziny w sali pożegnań w krematorium, czuwanie i podgląd kremacji. Kremacja odbyła się dnia 14.04.2021 r.


Źródło zdjęcia: https://dziennikpolski24.pl