Janusz Baryła

wróć Janusz Baryła

Człowiek-instytucja, taternik jaskiniowy, taternik, botanik, speleolog, wszechstronny znawca i miłośnik przyrody. Taternictwo uprawiał od 1955, wspinał się również w górach Mongolii. W jaskiniach tatrzańskich prowadził aktywną działalność eksploracyjną i sportową. Między innymi eksplorował Jaskinię nad Kotlinami (1967). Pod jego kierownictwem odbyło się pierwsze przejście Wielkiej Śnieżnej Jaskini stylem alpejskim (w 1968). Brał udział (częściowo jako kierownik) w wyprawach do jaskiń Austrii, Francji, Iranu, Libanu i Maroka.

Jako starszy instruktor taternictwa i taternictwa jaskiniowego kierował licznymi kursami szkoleniowymi, do instruktorskich włącznie. Był wieloletnim działaczem Klubu Wysokogórskiego w Krakowie (od 1964), Polskiego Związku Alpinizmu (od 1974) i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (od 1981) oraz honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Pozostawił po sobie liczne publikacje artykułów i zdjęć w czasopismach górskich, jaskiniowych i przyrodniczych, takich jak: „Taternik”, „Wierchy”, „Taterniczek”, „Gacek”. Był współautorem mapy Zbiorowiska roślinne w „Atlasie TPN” (1985). Jedną z jego ważniejszych prac jest „Zarys dziejów polskiego taternictwa jaskiniowego” („Wierchy” 49, 1980). Pozostanie legendą polskiego taternictwa jaskiniowego.

 

KLEPSYDRA zrealizowała kremację w dniu 2.05.2022 r., oraz pochowanie w grobie urnowym na Cmentarzu Komunalnym w Podgórkach Tynieckich w Krakowie w dniu 9.05.2022 r.

Lokalizacja miejsca spoczynku: Kwatera: 1a2 / Rząd: 4 / Grób nr: 4

 

Źródło zdjęcia: https://wspinanie.pl