Jak zarezerwować miejsce na nowym cmentarzu?

wróć Jak zarezerwować miejsce na nowym cmentarzu?

Miejsce na Cmentarzu Komunalnym w Podgórkach Tynieckich można zarezerwować i nabyć zarówno za życia, jak i do pogrzebu.

 

Rezerwacja za życia

Dla osób zapobiegliwych proponujemy możliwość zarezerwowania:

  • niszy urnowej w kolumbarium (może pomieścić maksymalnie 2 urny),
  • murowanej piwniczki urnowej (może pomieścić maksymalnie 8 urn),
  • tradycyjnego grobu murowanego - grobowca na trumnę (może pomieścić maksymalnie 2 trumny ułożone piętrowo oraz w odrębnej komorze dużą ilość urn).

Decydując się na wykupienie miejsca za życia, można wybrać konkretne miejsce pochowania. W przypadku nisz urnowych w kolumbariach rezerwacja i zakup miejsca odbywa się w drodze licytacji - ich termin jest ogłaszany na stronie internetowej naszego Cmentarza. Decydując się na zakup miejsca w kolumbarium, należy pamiętać, że cena zakupu obejmuje opłacenie niszy wraz z zamykającą ją tablicą epitafijną na okres 30 lat. Usługi montażu płyty oraz wykonania napisów i przymocowania akcesoriów są usługami płatnymi dodatkowo, podobnie jak usługi związane z ceremonią pogrzebową. Pozostałe rodzaje miejsc spoczynku nabywane są w procesie podpisania umowy na okres 50 lat. Gwarancją rezerwacji jest opłacenie miejsca (piwnicy wykonanej z gotowego prefabrykatu).

Rezerwacja miejsca do pogrzebu

Rodziny decydujące się na pochowanie swoich bliskich na terenie Cmentarza Komunalnego w Podgórkach Tynieckich mogą wybrać spośród wielu różnych typów miejsc spoczynku:

  • niszy urnowej w kolumbarium (może pomieścić maksymalnie 2 urny),
  • ziemnego grobu urnowego (może pomieścić 2 urny),
  • murowanej piwniczki urnowej (może pomieścić maksymalnie 8 urn),
  • tradycyjnego grobu murowanego - grobowca na trumnę (może pomieścić maksymalnie 2 trumny ułożone piętrowo oraz w odrębnej komorze dużą ilość urn),
  • tradycyjnego pojedynczego grobu ziemnego na trumnę (może pomieścić jedną trumnę oraz dużą ilość urn),
  • tradycyjnego pogłębionego grobu ziemnego na trumnę (może pomieścić dwie trumny oraz dużą ilość urn).

 

W sytuacji wyboru miejsca do pogrzebu lokalizacja miejsca spoczynku w grobie ziemnym jest wskazywana przez pracownika Kancelarii Cmentarza (najczęściej jest to kolejne miejsce w rzędzie), można natomiast wybrać konkretną niszę w konkretnym kolumbarium lub piwniczkę urnową lub dowolną gotową piwnicę tradycyjnego grobu. W przypadku miejsca spoczynku w murowanej piwniczce urnowej, lub tradycyjnym grobie murowanym nabycie następuje w wyniku podpisania umowy na okres 50 lat, w przypadku niszy urnowej w kolumbarium umowa zawierana jest na 30 lat. Groby ziemne, zarówno urnowe, jak i tradycyjne są opłacane na okres 20 lat.

Formalności związane z nabyciem miejsca do pogrzebu

Do dopełnienia formalności związanych z nabyciem miejsca niezbędny jest dokument tożsamości, a w przypadku rezerwacji do pogrzebu niezbędny jest także oryginał karty zgonu (część przeznaczona dla administracji cmentarza) oraz skrócony odpis aktu zgonu. Jeśli pochowanie będzie w urnie, musi zostać dostarczony również oryginał świadectwa kremacji.

 

Na wszelkie pytania dotyczące rezerwacji miejsc na terenie Cmentarza Komunalnego w Podgórkach Tynieckich odpowiedzą pracownicy Kancelarii. Zapraszamy do kontaktu pod numerem infolinii: 12 352 44 44