Informacje o aukcji nisz urnowych w kolumbariach

wróć Informacje o aukcji nisz urnowych w kolumbariach

Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o. zarządcę Cmentarza Komunalnego Podgórki Tynieckie w Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16 ogłasza przetarg ustny-aukcję na nabycie nisz urnowych i oddanie do użytkowania i dysponowania osobom fizycznym.


Dostępne nisze urnowe:

Kolumbarium A: Kondygnacja: I; Nisze od numerów: 1 do 21, 23 do 34, 38 do 39 oraz 41 do 74
Kolumbarium A: Kondygnacja: II; Nisze od numerów: 1 do 20, 22 do 25, 27 do 32, 38 do 43, 45 do 50 oraz 52 do 74
Kolumbarium A: Kondygnacja: III; Nisze od numerów: 1 do 34, 38 do 74
Kolumbarium B: Kondygnacja: I; Nisze od numerów: 3 do 11, 13 do 14 oraz 16 do 23
Kolumbarium B: Kondygnacja II; Nisze od numerów: 2 do 3, 6, 9 do 11, 14 do 16, 18 do 19 oraz 1 do 22
Kolumbarium B: Kondygnacja III; Nisze od numerów 1 do 24

 

Cena wywoławcza: 4840,00 zł brutto

Licytacja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 r. o godzinie 13:00 w kancelarii cmentarza przy ul. Wielogórskiej 16 w Krakowie.

W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne, które do dnia 2 grudnia 2021 r. do godziny 16:00 wpłaciły wadium. Wpłata wadium może być dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej: kartą płatniczą w kasie kancelarii cmentarza ewentualnie przelewem na rachunek bankowy.

 

Dane do przelewu – wpłata wadium:

Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o.
94-247 Łódź, ul. Solec 5

ING BANK ŚLĄSKI nr konta: 21 1050 1461 1000 0090 8106 4470

Kwota wadium: 2000,00 zł brutto

Tytułem: Wadium na poczet niszy urnowej (należy podać lokalizację i nr niszy urnowej)

 

  • Wpłata jednego wadium upoważnia do licytacji tylko jednej niszy urnowej.
  • Wylicytowanie niszy urnowej daje uprawnienie do zawarcia umowy na użytkowanie przez 30 lat niszy urnowej, po wniesieniu obowiązującej opłaty w wysokości 2838,00 zł brutto w terminie 7 dni od daty przetargu.
  • Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które licytację wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania niszy urnowej.
  • W trakcie prowadzenia licytacji komisja zastrzega sobie prawo wyłączenia jednej bądź kilku oferowanych do oddania nisz urnowych, bezpośrednio przed przystąpieniem do ich licytacji.
  • Organizator przetargu może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.
  • Regulamin i zasady licytacji zostaną udostępnione w kancelarii cmentarza oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na cmentarzu komunalnym Podgórki Tynieckie w Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4.