Czy warto ubezpieczyć nagrobek?

wróć Czy warto ubezpieczyć nagrobek?

Polisy ubezpieczeniowe obejmujące ochronę nagrobków ma w swojej ofercie większość towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce. Takie ubezpieczenia na ogół są dodatkiem do ubezpieczenia domu lub mieszkania. Ponieważ koszty postawienia pomnika są zazwyczaj rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych, zachęcamy do rozważenia możliwości ubezpieczenia nagrobka. W dalszej części poradnika odpowiadamy na pytania, ile kosztuje ubezpieczenie nagrobka i przed czym chroni.

Od jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nagrobka to bardzo prosta czynność. Wystarczy dodać takie ubezpieczenie jako dodatkowe ryzyko do swojej polisy mieszkaniowej. Potrzebny w tym celu będzie krótki opis, składający się z adresu cmentarza (nazwa i kod pocztowy) i wyglądu kwatery (nazwisko osób zmarłych, położenie: rząd, aleja).

Nagrobek można ubezpieczyć zarówno przed zdarzeniami losowymi, jak i działalnością osób trzecich.

Nagrobek z różą - Cmentarz Komunalny Kraków

Polisa mieszkaniowa zwykle chroni finansowo nagrobek od kilku zdarzeń, takich jak:

 • kradzież z włamaniem (na teren cmentarza) i kradzież zwykła,
 • wandalizm i dewastacja,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • upadek statku powietrznego,
 • upadek drzew i masztów,
 • uderzenie pioruna,
 • powódź,
 • porywisty wiatr.

Warto dopytać ubezpieczyciela czy polisa chroni również przed uszkodzeniem spowodowanym przez firmę kamieniarską pracującą przy sąsiednim grobie czy szkodami wywołanymi przez dzikie zwierzęta, jeśli cmentarz nie jest ogrodzony. A także czy ubezpieczenie obejmuje następstwa zjawisk pogodowych takich jak grad, nawalny deszcz, śnieg i lód, a także zniszczenia o charakterze estetycznym (np. graffiti).

 

Podczas przeglądania wielu ofert ubezpieczeniowych warto przeanalizować ich OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) - tam zawarte są m.in. szczegółowe informacje dotyczące ochrony nagrobka (zakres ochrony, ewentualne limity, wyłączenia, itd.).

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie nagrobka jest ważne tak długo, jak ważna je polisa mieszkaniowa, której jest elementem, czyli przeważnie 12 miesięcy. W skali roku koszt ubezpieczenia nagrobka i całej nieruchomości to wydatek od 100 zł do ponad 500 zł. Koszt polisy zależy od wartości domu / mieszkania, w mniejszym stopniu od wartości nagrobka, jego lokalizacji, a także wybranej sumy ubezpieczenia i liczby umów dodatkowych oraz od tego, czy wcześniej zdarzyły się odszkodowania wypłacone z polisy. Rodzaj cmentarza oraz wyznanie nie mają wpływu na warunki ubezpieczenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

W większości polis z ochrony wyłączone są:

 • elementy dekoracyjne, które nie są trwale przymocowane do nagrobka (np. wieńce, wazony, znicze, rośliny doniczkowe);
 • „starzenie się” materiału, czyli skutki naturalnego niszczenia;
 • osuwanie i zapadanie się ziemi;
 • zabrudzenia, m.in. woskiem;
 • działanie dymu i sadzy;
 • szkody spowodowane przez firmy kamieniarskie,
 • szkody spowodowane przez zarząd cmentarza,
 • szkody spowodowane przez firmy pogrzebowe.

 

Większość towarzystw nie ubezpiecza również nagrobków zabytkowych. Często nie uwzględnia także szkód wywołanych upadkiem chorego lub martwego drzewa. Z odpowiedzialności wyłącza się również sytuacje, w których doszło jedynie do zniszczeń estetycznych.

 

Firmy kamieniarskie, zarząd cmentarza i firmy pogrzebowe ponoszą finansową odpowiedzialność za ewentualne szkody. W pozostałych przypadkach wniosek o odszkodowanie należy kierować do ubezpieczyciela. Warto jednak pamiętać, że nawet najlepsze ubezpieczenie nie pokryje wszystkich poniesionych wydatków. Przykładowo, odszkodowanie nie pokryje zwyczajowej opłaty „za wjazd na cmentarz" czy kosztów wywiezienia uszkodzonych elementów.