Czy kremacja jest przyjazna dla środowiska?

wróć Czy kremacja jest przyjazna dla środowiska?

W ostatnim czasie wiele uwagi poświęca się tematowi ekologii w branży pogrzebowej. Żyjąc w zgodzie z naturą, coraz więcej osób chce być pochowanym w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko naturalne. Często otrzymujemy zapytania o to, czy kremacja jest przyjazna dla środowiska?

W zestawieniu z pochówkiem tradycyjnym kremacja postrzegana jest jako bardziej ekologiczna, mniej ingerująca w środowisko naturalne.

Usługi kremacyjne w Krematorium KLEPSYDRA w Krakowie

Urna z kwiatami - Krematorium Klepsydra

Krematorium KLEPSYDRA jest pierwszym obiektem w Krakowie pozwalającym Rodzinom na organizację pogrzebu z kremacją, bez konieczności przewożenia osób zmarłych do odległych krematoriów na Śląsku. Spopielenia odbywają się w dwóch nowoczesnych piecach kremacyjnych wyposażonych w zaawansowane technologicznie systemy filtracji, a proces kremacji jest w pełni zautomatyzowany. Zarówno urządzenia, jak i sposób realizacji usługi kremacji spełniają najwyższe standardy w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy i parametrów ekologicznych według norm UE.

Ciało poddawane kremacji spopielane jest w trumnie ekologicznej (kartonowej lub drewnianej) w temperaturze sięgającej 1200ºC, w procesie trwającym około 90 minut. Prochy osoby zmarłej składane są do urny wraz z trwałym indywidualnym identyfikatorem prochów. Oferta krematorium obejmuje również urny z surowców naturalnych (surowe drewno), biodegradowalnych lub nie oddziałujących na środowisko (np. urny kamienne).

Wpływ kremacji na środowisko

Oczywiste jest, że z kremacją wiąże się emisja spalin do atmosfery. Warto jednak wiedzieć, że poziom emisji jest bardzo niski. Proces ten generuje kilkakrotnie mniej zanieczyszczeń, niż na przykład piec do ogrzewania domu, czy też samochód.

 

Literatura podaje, że z procesu kremacji powstaje między 128 a 257 kg CO2. Ilość ta zależy m.in. od wagi ciała, sprawności procesu kremacji i ilości dostarczanego paliwa. Jednak CO2 powstaje również w trakcie naszego życia - przeciętna aktywność Polaka generuje średnio rocznie około 8 ton CO2. Składa się na to ogrzewanie i wentylacja domu/mieszkania, zużycie wody, wykorzystanie transportu prywatnego i publicznego, rodzaj kupowanych produktów spożywczych (lokalne czy importowane, sposób pakowania), posiadany i wykorzystywany sprzęt elektryczny i elektroniczny (oraz jego klasa energooszczędności), tryb życia. Łatwo wyliczyć, że przeciętny Polak, żyjąc średnio 78 lat, generuje 624 tony CO2. Oznacza to, że emisja CO2 z kremacji stanowi 0,02 proc. - 0,04 proc. ilości wyemitowanego CO2 przez całe życie człowieka. Natomiast jedno średniej wielkości drzewo w ciągu swojego życia może pochłonąć około 750 kg CO2, co oznacza równowartość 3-5 kremacji.

 

Zastanawiając się nad kwestią wpływu pochówku w formie kremacji na ekosystem, warto pamiętać również o możliwości odzyskiwania ciepła z kremacji. Choć koncepcja ta budzi w wielu krajach szereg kontrowersji i wątpliwości natury etycznej, w innych krajach (głównie skandynawskich) realizowana jest bez przeszkód. W dobie globalnego ocieplenia i kończących się surowców energetycznych przez odzysk ciepła możemy zmniejszyć nasz ślad węglowy i przyczynić się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

System zarządzania środowiskowego ISO 14001-2015

Kremacje w Krematorium KLEPSYDRA w Podgórkach Tynieckich realizowane są zgodnie z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001-2015, co potwierdza stosowny certyfikat. Norma ISO 14001 wymaga, by organizacja, której jest przyznawany certyfikat, wdrożyła wysokie standardy środowiskowe i nieustannie doskonaliła się w ulepszaniu parametrów swojej działalności oddziałujących na środowisko. Dla naszych partnerów oraz Rodzin oznacza to, że działamy według zasad zrównoważonego rozwoju, w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, a nasze usługi kremacyjne są zgodne z przepisami ochrony środowiska.