Anna Kluba

wróć Anna Kluba

Wychowała wiele pokoleń krakowskich germanistów pracując w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadziła m.in. seminaria magisterskie na studiach dziennych i zaocznych, seminaria licencjackie, zajęcia opcyjnie oraz kursy z historii literatury niemieckiej i teorii literatury. Była również wybitnym dydaktykiem zaangażowanym w reformy programu studiów. W 1986 r. obroniła literaturoznawczą pracę doktorską. W latach 1992-2011 była opiekunem NKJO w Suchej Beskidzkiej. Pozostawiła po sobie liczne artykuły naukowe oraz przekłady książkowe i popularnonaukowe.

W 2001 r. otrzymała od Marszałka Województwa Małopolskiego nagrodę za wybitne osiągnięcia w NKJO w Suchej Beskidzkiej, w 2010 r. medal KEN, a w 2016 r. nagrodę JM Rektora UJ za najwyższą ocenę w ankietach studenckich oraz Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Odeszła niespodziewanie.

 

KLEPSYDRA zrealizowała ostatnie pożegnanie dla najbliższej rodziny w sali pożegnań w krematorium. Kremacja odbyła się dnia 28.04.2021 r. natomiast pochowanie w grobie urnowym murowanym na Cmentarzu Komunalnym w Podgórkach Tynieckich w Krakowie w dniu 30.04.2021 r.
Lokalizacja miejsca spoczynku: Kwatera 1, Sektor 1b1 / Rząd: 1 / Grób nr: 6


Źródło zdjęcia: https://ifg.filg.uj.edu.pl