Agnieszka Korniejenko

wróć Agnieszka Korniejenko

Historyk i teoretyk literatury i komparatystka. Była pracownikiem Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 2006–2012 dyrektorem Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (ukrainistyka i anglistyka), ponadto zaś publicystką licznych czasopism, m.in. „Wprost”, „Dziennik Polski”, „Dekada Literacka”, „Krasnogruda”, „Znak”, „Dzerkało Tyżnia” (Kijów), „Krytyka” (Kijów), „Kresy”, „NaGłos”, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” i innych. Wykonała przekłady XX-wiecznej poezji ukraińskiej. Jest autorką wielu monografii, przekładów i artykułów z zakresu literaturoznawstwa porównawczego. Specjalizowała się również w analityce politycznej z zakresu zmian systemowych w gospodarce i stereotypów narodowościowych.

 

KLEPSYDRA organizowała pochowanie urny w kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Podgórkach Tynieckich w Krakowie w dniu 16.04.2021 r.
Lokalizacja miejsca spoczynku: Kolumbarium: B / Kondygnacja: 2 / Nisza nr: 5


Źródło zdjęcia: https://filg.uj.edu.pl